Potápačský obchod divestore.sk. Svetlá ku kamerám Go Pro, Action Cam, a iné profi video


Svetlá ku kamerám Go Pro, Action Cam, a iné profi a amatérske video a fotokamerám
SlovenskýSlovakSzlovákRSS kanál
 Dobrý deň, ste neprihlásený, prihláste sa *
 alebo zaregistrujte sa ako firma , občan
GO Pro Svetlá Záložné svetlá Príslušenstvo k video Hlavné svetlá BCD Regulátory
Design oblečenie DIVEAR BAZAR
 Hlavná stránka |  Obchodné podmienky |  Dodacie podmienky |  Profil firmy |  Kontakty |  Cenník |  Registrácia firma, občan  |  Prihlásenie  
Kategórie produktov
katNovinky
katAkciové produkty
katGO PRO SVETLÁ
katBAZAR
katPríslušenstvo k video
katHlavné svetlá
katBCD
katRegulátory
katDesign oblečenie DIVEAR
kat
Podporované platby
Najsledovanejšie

Go Pro Video Hero set 1800 Lumen

image ...

466.56 EUR s DPH

Go Pro Video Profesional set 7200

image ...

1 080.00 EUR s DPH

Go Pro Video camera base

image ...

123.84 EUR s DPH

image ...

23.04 EUR s DPH

7XRE 4H Li-Ion

image ...

889.92 EUR s DPH

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY internetového obchodu www.divestore.sk

 

1. PREVÁDZKOVATEĽ A PREDMET ČINNOSTI
Prevádzkovateľom internetového portálu
www.divestore.sk, rovnako ako dodávateľom produktov z e-shopu a  ponúkaných služieb na tomto internetovom portáli, je spoločnosť Ing. Imrich Tóth AJWA, Kapitána Jána Nálepku 868/20, 925 22 Veľké Úľany, Ičo: 45426651, DIČ: SK1081856314, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave.
Používateľom, zákazníkom internetového portálu
www.divestore.sk, môže byť akákoľvek fyzická osoba, ktorá riadnym a úplným spôsobom splní všetky tu stanovené podmienky (ďalej len "Užívateľ"). Užívateľ, návštevou a následným užívaním internetových stránok www.divestore.sk súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a zaväzuje sa ich úplným a riadnym spôsobom dodržiavať.

 

2. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A ICH VYUŽITIE

V prípade, že je prístup na internetové stránky www. divestore.sk podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov, je potom Užívateľ oprávnený vstúpiť do tejto časti internetových stránok až po pravdivom a úplnom zadaní osobných údajov. Vyplnením a odoslaním internetovej objednávky Užívateľ súhlasí s tým, aby boli poskytnuté údaje až do odvolania spracované spoločnosťou Ing. Imrich Tóth AJWA so sídlom Kapitána Jána Nálepku 868/20, 925 22 Veľké Úľany, Ičo: 45426651, DIČ: SK1081856314, ako správcom pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy o kúpe tovaru a jeho zaslanie, na účely plnenia záruky za chyby a ďalej k účelom ponúkania výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielania obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č 428/2002 Zb., a to na dobu do odvolania súhlasu (maximálne na dobu 10 rokov) s tým, že k týmto údajom môžu byť priradené aj ďalšie údaje. Berie na vedomie, že má právo, najmä, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, svoj ​​súhlas môže bezplatne kedykoľvek na adrese spoločnosti odvolať, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu, atď. V prípade pochybností o dodržiavaní práv správcom sa môže na spoločnosť prípadne obrátiť s podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

3. SPÔSOB POUŽÍVANIA www.divestore.sk

Pri používaní týchto stránok Užívateľ nesmie nijako zasahovať do podoby či spôsobu fungovania bezpečnosti apod internetových stránok www.divestore.sk. Užívateľ ďalej nemôže tieto stránky využívať k prenášaniu závadných súborov a akokoľvek sa snažiť preniknúť do verejne neprístupných miest týchto stránok. V databáze www.divestore.sk sú znázornené elektronicky spracované fotografie, grafické, textové a ďalšie materiály obsahujúce rôzne obrazové, grafické , textové a iné motívy (ďalej "Diela"). Všetka Diela sú vyobrazené v zmenšenom formáte. Každý Užívateľ je oprávnený Dielo na svojom počítači zväčšiť až do formátu, ktorý aplikácia cez internetový prehliadač priamo poskytuje. Užívateľ nie je oprávnený použiť Dielo inak ako pre osobnú potrebu, najmä ich distribuovať či inak oznamovať verejnosti.

 

 

4. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA PRE TZV. "SPOTREBITEĽSKÉ ZMLUVY"

Užívateľ sa pre účely ďalších ustanovení týchto obchodných podmienok označuje aj ako "kupujúci" alebo "spotrebiteľ" alebo "zákazník". Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, alebo osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami. Prevádzkovateľ sa pre účely ďalších ustanovení týchto obchodných podmienok označuje aj ako "predávajúci". Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné, ako aj príslušnými ustanoveniami  zákona č ...Zb., Občianskeho zákonníka v platnom znení.

 

 

5. REGISTRÁCIA

Užívateľ je oprávnený tzv vstúpiť na internetové stránky www.divestore.sk, či objednávať tu ponúkané produkty a služby aj bez vyplnenia registračného formulára. Podmienkou pre úspešnú Registráciu je súhlas Užívateľa s týmito Všeobecnými odchodními podmienkami (ďalej tiež "Zmluvné podmienky"). Tento súhlas Užívateľ poskytne (prejaví) odoslaním spätného autorizačného e-mailu a aktiváciou svojho užívateľského účtu. Okamihom dokončenia Registrácie tak Užívateľ pristupuje k týmto Zmluvným podmienkam a súčasne výslovne akceptuje všetky ich ustanovenia a zaväzuje sa všetky podmienky tu stanovené bezvýhradne dodržiavať. Pokiaľ sa Používateľ, ktorý sa pred zverejnením týchto Zmluvných podmienok už zaregistroval, naďalej s odvolaním (využitím) na vyššie uvedenú Registráciu prihlasuje, potom sa má za to, že vykonal Registráciu v zmysle tohto článku, súhlasí s týmito Zmluvnými podmienkami a zaväzuje sa ich úplným spôsobom dodržiavať. Neregistrovaný užívateľ (kupujúci) vyjadruje zoznámenie a súhlas s Všeobecnými obchodnými podmienkami, odoslaním riadnej záväznej objednávky.

 

6 . OBJEDNANIE TOVARU A UZAVRETIE ZMLUVY

Kupujúci (Užívateľ) učiní platnú a záväznú elektronickú objednávku produktov a služieb ponúkaných na www.divestore.sk iba po riadnom vyplnení všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Predtým, než kupujúci definitívne potvrdí objednávku, je oprávnený celú objednávku a zadané údaje finálne skontrolovať. Pokiaľ bude kupujúci chcieť niektorú ním uvedenú položku - objednaný produkt alebo službu - zmeniť, je oprávnený tak urobiť pomocou tlačidla "Odstrániť alebo +1 / +1" (prípadne doplniť svoj ​​komentár), ktorým kupujúci upravia objednané produkty objednávkového formulára. Pokiaľ s podobou objednávky kupujúci súhlasí, vyplnením zasielateľských údajov a vpísaním autorizačného kódu (pre neregistrovaných zákazníkov) a kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku" objednávku s konečnou platnosťou potvrdí a záväzne odošle na spracovanie. Takto odoslaná objednávka kupujúceho je záväzná. Predávajúci následne po doručení objednávky kupujúceho na jeho e-mailovú adresu uvedenú v objednávke pošle e-mail s rekapituláciou objednávky kupujúcemu. Kupujúci je povinný neodkladne prekontrolovať starostlivo všetky informácie v tomto e-maile predávajúceho uvedené a v prípade nepresností neodkladne kontaktovať predávajúceho. Objednávka je súčasne návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká prevzatím a uhradením objednaného tovaru. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a vrátiť tovar do 14 dní od preukázateľného prevzatia tovaru bez udania dôvodu za podmienky, že tovar bude nepoškodený, nebude javiť známky používania a bude v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Vrátiť tovar môže kupujúci internetového obchodu www.divestore.sk  poštou na adresu:Ing. Imrich Tóth AJWA,  Kapitána Jána Nálepku 868/20, 925 22 Veľké Úľany, alebo osobne na vyššie uvedenej adrese po-pia 9:00-18:00 hod. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu peniaze do 30 dní od odstúpenia zmluvy, za vyššie uvedených podmienok. Najskôr však po tom, čo zákazník preukázateľne vráti prevzaté a nepoškodený tovar predajcovi v nepoškodenom obale. Kúpna cena alebo jej časť bude zákazníkovi vyplatená bez nákladu na prepravné služby. Ustanovenia o vrátení tovaru podľa predchádzajúceho odseku sa nevzťahujú na Zákazníka (kupujúceho), ktorý nie je spotrebiteľom (nákup na IČ). Právo na odstúpenie podľa predchádzajúcej vety sa ďalej nevzťahuje na zákazníkov, ktorí tovar zakúpili prostredníctvom "osobného odberu" bez ohľadu na skutočnosť, či tovar objednali na našich stránkach www.divestore.sk, alebo nie. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajú bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Internetový obchod www.divestore.sk si vyhradzuje právo na predĺženie expedičnej lehoty v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. O prípadnej dlhšej expedičnej lehoty bude zákazník bezodkladne informovaný e-mailom, alebo telefonicky. V prípade, že zákazník požaduje objednávku s osobným odberom, je tovar pre osobný odber rezervovaný po dobu 3 pracovných dní od dátumu objednania. Ak v tejto dobe nebude objednávka vyzdvihnutá, bude stornovaná.


 Nákupný košík
Nákupný košík

Váš nákupný košík neobsahuje žiadny produkt.
Novinky

Go Pro Video camera base

image Základňa fotoaparátu 20 cm  Základňa fo...

123.84 EUR s DPH

Backup MIni Tec

image Zálohová Mini TEC 1x18650 Â Zálohová MIN...

86.40 EUR s DPH

Go Pro Video Hero set 7200

image GoPro Video Systém osvetlenia 7200 lumen...

1 009.44 EUR s DPH

Go Pro Video Profesional set 7200 3XML

image  Ísťprofesionáln e video Set   Popis ...

1 065.60 EUR s DPH

7XRE 4H Li-Ion

image  7XRE svetlo sa vyznačuje silným svetlo...

889.92 EUR s DPH

Zobraziť všetky akcie >>
Kontaktné údaje

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

Ing. Imrich Tóth AJWA
Kapitána Jána Nálepku 868/20
925 22 Veľké Úľany
Volajte:
Slovensko
tel+421 905235754
Česká republika
tel+420 606 03 77 76
Píšte:
Informácie
einfo@maxlight.sk
ĎALŠIE INFORMÁCIE
» Akciové produkty » Novinky » Kategórie produktov » Výrobcovia produktov » Ako nakupovať ? » Obchodné podmienky » Reklamačný poriadok » Ochrana osobných údajov
*
© Ing. Imrich Tóth AJWA vytvorené redakčným systémom © MiBe ESHOP 2013, 32 
image Cestovná kancelária image Cestovná kancelária